NAŠE USLUGE

                   map-vr

Dobrodošli u stomatološku ordinaciju Dr. Sandra Bizović

sandra naslovnaStomatološka ordinacija Dr. Sandra Bizović registrovana je 1998 godine. Kontinuirana edukacija zaposlenih, napredak tehnologije i porast broja pacijenata rezultirao je preseljenjem ordinacije u nove, znatno veće prostorije na novoj adresi M.P. Sokolovića do broja 4.
Nova stomatološka ordinacija dr. Sandre Bizović odlikuje se vrhunskim uređenim, veoma konfornim prostorom i opremom primjerenom za najnovije terapijske metode i tehnologije iz područja dentalne medicine.
Ipak, ono čime se odlikujemo i šta smatramo najznačajnijim su stručnjaci iz različitih područja, koji se kontinuirano educiraju kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu.
Interdisciplinarna saradnja je ono što našu ordinaciju izdvaja na viši nivo. Mnogi naši pacijenti su upućeni od strane kolega-doktora dentalne medicine, u našu ordinaciju kao ortodontski pacijenti. U stalnom smo kontaktu sa nadležnim doktorom koji nam šalje ortodontnog pacijenta, kojeg na taj način timski zbrinjavamo. Foto dijagnostiku smatramo neizostavnim dijelom savremene dentalne medicine. Kao što je u svijetu uobičajeno, svaki naš pacijent mora imati kliničke fotografije prije, za vrijeme i nakon terapije, koje nam omogućuju procjenu kvalitete naših postupaka.